درخواست سناتور جان کایل از وزیر دادگستری برای رسیدگی به تخلفات نایاک

روز 19 نوامبر، سناتور جان کایل از آریزونا که از بانفوذترین سناتورهای آمریکاست، نامه ای به اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا نوشت و رسما از او خواست که در مورد لابیگری نایاک تحقیق کند. طبق قانون، وزیر دادگستری بایستی هرچه زودتر به نامه سناتور کایل پاسخ داده و در اینمورد اقدام نماید.

نامه رسمی سناتور جان کایل از اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا در مورد نایاک:

“روز 13 نوامبر، روزنامه واشنگتن تایمز گزارشی تحت عنوان “یک گروه ایرانی احتمالا قوانین لابی را نقض کرده است” به چاپ رساند و در آن مدعی شده است که شورای ملی آمریکائیان ایرانی تبار (نایاک) بطور غیر قانونی مشغول لابی است و چه بسا قوانین مالیانی، قانون ثبت نمایندگان دولتهای خارجی و همچنین قانون گزارش در مورد لابیگری را زیر پا گذاشته است.

آیا وزارت دادگستری در مورد مطالبی که در این مقاله ذکر شده تحقیقاتی را شروع کرده است؟ اگر نه، چرا؟

آیا وزرات دادگستری ادعاهای طرح شده در این مقاله را تایید می کند؟

روند بررسی دقیق در برابر سازمانی غیر انتفاعی که مشغول لابیگری برای یک دولت خارجی است و جواز مناسب را برای لابیگری از وزارت دادگستری دریافت نکرده است چیست؟ این بدان معنی است گروه محلی مامور یک دولت خارجی است.

Advertisements

One Response to “درخواست سناتور جان کایل از وزیر دادگستری برای رسیدگی به تخلفات نایاک”

  1. Melica Says:

    اميدوارم كه هر جه زودتر سناتور كايل اين موضئع مهم را پيگيري كند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: